เคล็ดลับการเล่นกีฬามีสุขภาพดี

การเล่นกีฬามีประโยชน์หลายอย่างต่อสุขภาพร่างกายของผู้เล่น เพราะสามารถช่วยทำให้คุณมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และยังช่วยป้องกันการความเสี่ยงในการเกิดโรคได้หลายชนิด แต่จะเล่นกีฬาให้เกิดประโยชน์และดีต่อสุขภาพนั้น ต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. เล่นกีฬาเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ หรือเล่นให้ได้ทุกวัน แต่ถ้าคุณไม่มีเวลามากพออย่างน้อยก็ควรเล่นให้ได้ 3 วันต่อสัปดาห์ และในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 30 นาที

2. เล่นกีฬาให้ถูกวิธี เพราะการเล่นแบบผิดๆ อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บตามส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ รวมไปถึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายกับผู้อื่นได้อีกด้วย ดังนั้นก่อนการเลือกเล่นกีฬาควรศึกษารายละเอียดต่างๆ และวิธีการเล่นที่ถูกต้องกันเสียก่อน ถ้าไม่มั่นใจควรปรึกษาผู้รู้หรือครูผู้ทำการฝึกสอน โดยเฉพาะกีฬาที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้อย่างเช่น ว่ายน้ำ ยูโด เทควันโด ยกน้ำหนัก แข่งรถ เป็นต้น แต่กีฬาที่เล่นได้ง่ายๆ ก็ใช่ว่าจะไม่เกิดอันตรายถ้าเล่นผิดวิธี เพราะอาจจะทำให้คุณเกิดอาการเคล็ดขัดยอก หรือถึงอาการกล้ามเนื้อฉีกได้เช่นเดียวกัน

3. สถานที่เล่นก็มีส่วนสำคัญ ควรเลือกเล่นในที่ที่จัดไว้สำหรับการเล่นกีฬาโดยเฉพาะ หรือเป็นที่โล่งกว้างมีอากาศถ่ายเทสะดวก เพราะนอกจากจะช่วยทำให้คุณสามารถเล่นกีฬาได้อย่างเต็มที่แล้ว ยังไม่เป็นการรบกวนผู้อื่นกันอีกด้วย

4. ก่อนการเล่นกีฬาทุกครั้งควรตรวจอุปกรณ์การเล่นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ถ้าเป็นไปได้ก็ควรสวมชุดกีฬาที่เหมาะสมกันด้วย